lv
lv
lv
lv

Pārdošanas un mārketinga aģentūras BSMS īpašnieks par izmaiņām mārketinga nozarē un atvērtu pieeju attīstībai

BSMS ir pārdošanas un mārketinga aģentūra, kas veicina pirkumus un zīmolu atpazīstamību, un ir viena no vadošajām aģentūrām savā jomā – tai uzticas vairāk kā 100 zīmoli Baltijas valstīs. MŪKU SALĀ BSMS ir iekārtojis mājīgu un profesionāli aprīkotu multifunkcionālu studiju un biroju, kur top radoši mārketinga projekti, tiek mērķtiecīgi plānots pārdošanas darbs un radītas stratēģijas zīmolu attīstībai un atpazīstamībai. Par aģentūras attīstību stāsta BSMS īpašnieks Jānis Āboltiņš.

 

Piepildīt skolas laiku sapni

 

Kā stāsta aģentūras īpašnieks, savu karjeru šajā uzņēmumā viņš ir aizsācis jau pirms 20 gadiem – 2002. gadā, savukārt pēc četriem uzņēmumā nostrādātiem gadiem tā laika īpašniekiem izteicis piedāvājumu aģentūru iegādāties. Piedāvājums tika pieņemts, kā rezultātā Jānim Āboltiņam izdevies piepildīt savu skolas gadu sapni un kļūt pašam par sava uzņēmuma vadītāju.

 

“Savu darbību uzņēmumā uzsāku kā algots darbinieks, uzņēmuma vadītājs Latvijā, un šis darbs mani ļoti aizrāva. Tajā laikā zīmoli vairāk kā jebkad iepriekš bija atvērti inovatīvām mārketinga stratēģijām un radošām pieejām. Arī pirms tam mans darbs bija saistīts ar tirdzniecības veicināšanu, un tieši šī aģentūra bija vieta, kur man tika dota iespēja šos procesus vadīt,” stāsta Jānis Āboltiņš.

 

“Aģentūras spēcīgākā puse ir merčendaizinga pakalpojumi, taču ātri vien radās pieprasījums pēc dažādu mārketinga stratēģiju un taktiku ieviešanas, lai varētu risināt plaša spektra vajadzības un izaicinājumus dažādiem zīmoliem. Klienti mūs nereti uztver kā savas komandas paplašinājumu, un ar gandarījumu saņemam sadarbības partneru novērtējumu par aģentūras spēju iedziļināties niansēs, nolasīt vajadzības un sniegt pielāgotu, operatīvu risinājumu,” viņš stāsta.

 

Izvērtējot BSMS attīstību, uzņēmuma īpašnieks  secina: “Strādājot vairāk kā 20 gadus vienā nozarē, ir viegli “apaugt” ar arvien jauniem pakalpojumiem, tomēr ik pa laikam ir jāspēj paskatīties uz sevi kritiski un reizē novērtēt savas stiprās puses. Tas, kas laika gaitā ir palicis nemainīgs, ir mūsu fokuss – BSMS ir pārdošanas un mārketinga aģentūra, ekspertu komanda, kas palīdz uzņēmumiem palielināt pārdošanas apjomus, spēcinot zīmolu.”

 

Gan nozare kopumā, gan aģentūra pēdējo 20 gadu laikā ir piedzīvojusi dažādus kāpumus un kritumus, bet, kā stāsta BSMS īpašnieks, uzņēmuma ilgtspēja ir atkarīga no attieksmes. “Tieši komandas darbs, kompetence, radošums un iniciatīva ļauj mums kopā augt un attīstīties, turklāt, mēs rūpējamies ne tikai par savu izaugsmi, bet mums rūp arī mūsu klienti – lai uzņēmums attīstītos un turpinātu savu darbību veiksmīgi, tas ir jāmīl un jāciena, par to ir jārūpējas, gluži kā par sava organisma labsajūtu. Uzņēmējdarbība nav tikai bilance un peļņas rādītāji – ja biznesu uztver šādi, tad uzņēmums nebūs ilgstspējīgs. Uzskatu, ka uzņēmuma vērtības ir ilgtspējas pamatā – tāpat ir būtiski veidot sinerģiju un sniegt pievienoto vērtību gan saviem klientiem, gan darbiniekiem.” atdzīst Jānis Āboltiņš.

 

 

No asistenta līdz uzņēmuma vadītājam

 

Divas desmitgades jebkurā nozarē ir ilgs laiks – tendences nāk un iet, un mainās arī uzņēmumos strādājošo darbinieku paaudzes. Taču, kā stāsta Jānis Āboltiņš, salīdzinot komandu, kura aģentūrā strādājusi pirms desmit un pat vairāk gadiem, ar darbiniekiem, kuri tikai tagad uzsāk savas gaitas šajā nozarē, atšķirību nav tik daudz, kā varētu šķist. “Arī pirms desmit gadiem cilvēkiem, kuri pie mums strādāja, bija nepieciešamas laikmetam atbilstošas kompetences un iemaņas. Šobrīd ir tāpat – jaunie darbinieki nereti rāda pieredzējušajiem kolēģiem un vadībai jaunas pieejas, kā strādāt un kā uztvert situācijas. Tas iedvesmo, un tādā veidā mēs attīstāmies – mēs viens otru pilnveidojam. Galu galā mūsu uzņēmumā ir darbinieki, kuri ir uzsākuši darba gaitas kā praktikanti vai asistenti, un šobrīd ir izauguši līdz projektu vadītājiem un lēmumu pieņēmējiem. Jo īpaši vēlos izcelt BSMS vadītāju Intu Bušu – Inta uzsāka darbu aģentūrā kā asistente, un šobrīd vada aģentūru un, pateicoties iniciatīvai un kompetencēm ir daudz ieguldījusi BSMS izaugsmē” viņš stāsta. “Manuprāt, ir vērtīgi būt atvērtam un dot iespējas komandai iesaistīties uzņēmuma attīstībā.”

 

Vērtējot nozari kopumā, BSMS īpašnieks novēro tendenci samazināties aģentūru skaitam –  uzņēmumu reģistra dati rāda, ka aģentūru skaits pašlaik sarūk. “Iespējams, ka tas nozīmē, ka nozarē pašlaik vērojama sava veida iekšējā attīrīšanās, paliek tikai izturīgākie un stiprākie. Vienlaicīgi redzam, ka arvien vairāk nozares profesionāļi transformējas pašnodarbināto personu statusā vai dibina pavisam nelielus uzņēmumus, kuru darbība netiek fiksēta mārketinga jomā,” stāsta Jānis Āboltiņš. “No konkurences viedokļa ir būtiski meklēt savu rokrakstu, ir jāatrod sava niša tirgū, un tā arī jāattīsta.”

 

“Kopumā nozare ir kļuvusi inovatīvāka. Mārketinga piedāvājums un rīki ir kļuvuši arvien plašāki, bet no otras puses – tirgus ir piesātinātāks, jo vērojama strauja tirdzniecības kanālu attīstība. Tā rezultātā sasniegt patērētāju kļūst arvien sarežģītāk. Ņemot vērā visas šīs tendences, BSMS attīstības stratēģija iekļauj arvien jaunus mārketinga virzienus. Tas, nenoliedzami, ir diezgan liels izaicinājums, taču tajā pašā laikā tas ir dzinulis skatīties uz risinājumiem plašāk, lai rastu jaunus piedāvājumus klientiem,” stāsta Jānis Āboltiņš.

 

 

Uzlabojumi prasa pacietību

 

BSMS komanda sastāv no 25 cilvēkiem, taču biroju ikdienā izmanto aptuveni 10 darbinieki, jo daļa darbinieku strādā dažādos citos objektos, tirdzniecības vietās visā Latvijas teritorijā. “Mēs esam viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir ieviesis sešu stundu darba laiku – strādājam šādi periodiski divas reizes gadā, jo uzskatām, ka svarīgāk ir strādāt fokusēti un pārdomāti. BSMS piekopj elastīgu darba modeli, strādājot gan klātienē, gan paturot iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, bieži arī no ārvalstīm. Tas, kā tiek vadīts BSMS darba process, ir stāsts par pielāgošanos un radošumu, kas ir arī aģentūras ikdienas kods, tāpēc ieviest hibrīdmodeli ikdienas darbā nav bijis īpaši apgrūtinoši,” stāsta Jānis Āboltiņš.

 

Aģentūra MŪKU SALĀ atrodas jau desmit gadus – pirms tam uzņēmuma birojs atradies otrā Daugavas krastā. “Mēs meklējām kaut ko radošāku, un labs draugs, kurš arī šeit ir nomnieks, ieteica apskatīt Mūkusalas Biznesa Centru. Sākotnēji atradāmies 4. stāva mansardā, kas tam laikam bija diezgan radošas telpas,” par uzņēmuma pirmsākumiem šajā vietā stāsta aģentūras īpašnieks.

 

Kā jebkuram augošam uzņēmumam, sākotnējās telpas kļuva par šauru, tāpēc radās nepieciešamība meklēt plašāku vietu darbam. “Bija dažādi praktiskie un stratēģiskie mērķi, kuru sasniegšanai bija nepieciešamas plašākas un modernākas telpas. Dažādu apstākļu sakritības dēļ bija atbrīvojušās diezgan plašas telpas, un Mūkusalas Biznesa Centra vadība ieklausījās mūsu idejā par telpu sadalīšanu. Sadarbībā ar mūsu interjera dizaineri Zani Pūpolu izstrādājām jaunu dizainu līdz pat pēdējai detaļai, un šo plānu iesniedzām Mūkusalas Biznesa Centram. Gala rezultātā tika izbūvētas modernas telpas “loft” stilā – tās tika sadalītas dažādās zonās, lai ērti būtu visiem – gan darbiniekiem, gan klientiem. Papildus izbūvējām multifunkcionālu studiju ar profesionālu apgaismojumu un aprīkojumu,” stāsta aģentūras īpašnieks. “Studija ir piemērota ne tikai dažādu klientu projektu realizēšanai, bet arī BSMS podkāsta “Tirgziņu Tērzes” radīšanai, kas ir platforma nozares profesionāļu pieredzes stāstiem un diskusijām tirgvedības un mārketinga jautājumos. Šādi sniedzam mūsu pienesumu mārketinga nozarei, apkopojot vērtīgas atziņas, kas arī mums pašiem palīdz redzēt plašāk darbības lauku.”

 

 

“Mūkusalas Biznesa Centrs domā par to, lai nomniekiem un viņu viesiem vienmēr būtu ērti. Ir apsveicami, ka šī teritorija aktīvi tiek plānota un attīstīta. Protams, jebkuras attīstības laikā ir šādas tādas neērtības, taču jebkuri uzlabojumi prasa pacietību. Ja studijā nepieciešams ierakstīt tiešraidi vai podkāstu, vienmēr varam palūgt Mūkusalas Biznesa Centra vadību šajā laikā ierobežot būvniecības troksni, un tas tiek respektēts. Ja ir nepieciešams atbalsts, mēs to arī saņemam,” dalās Jānis Āboltiņš.

 

Tā kā MŪKU SALĀ atrodas vairāk nekā 100 dažādu uzņēmumu, attiecības starp tiem ir dažādas – kamēr vieni izvēlas būt introvertāki un neiesaistīties komunikācijā ar citiem, ir uzņēmumi, kuri savā starpā veido dažādas sadarbības. “Mūkusalas Biznesa Centrā atrodas uzņēmumi dažādās nozarēs, un ar daļu no tiem mums veidojas arī sadarbības. Kopumā gan tas, cik cieša ir šī sadarbība, ir atkarīgs no katra paša. Mūkusalas Biznesa Centrs veicina nomnieku komunikāciju, veidojot kopienu. Šāda iniciatīva ir svarīga – kopā veidojam mūsu apkārtējo vidi, un tas palīdz veidot pozitīvas attiecības vienam ar otru,” secina aģentūras īpašnieks.

× Chat with us?